ks. Sebastian Huebner

ks_huebnerKs. Sebastian Huebner urodził się 4 III 1976 w Gnieźnie. Jego rodzice to Wiesław i Danuta z domu Pałasz. Swoją edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Gnieźnie. Następnie cztery lata szkoły średniej w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (wieczorowe).

W 1995 rozpoczął studia teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Ukończył je obroną pracy magisterskiej z prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego w Archikatedrze Gnieźnieńskiej 18 V 2002 r. Pierwszą mszę odprawił w swoim kościele parafialnym, który jest jednocześnie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia – Pani Gniezna, dn. 19 V 2002 r. Mottem Jego kapłańskiej drogi, które umieścił na swoim obrazku prymicyjnym, są słowa „On ma wzrastać, a ja się umniejszać”(J 3,30).

Pierwszą placówką duszpasterską ks. Sebastiana była parafia farna pw. Św. Mikołaja w Inowrocławiu.

Po trzech latach posługi w tej parafii został przeniesiony dekretem ks. Arcybiskupa do naszej parafii. Tutaj z woli ks. proboszcza Eugeniusza Jaworskiego objął opieką Służbę Liturgiczną, grupę modlitewną Odnowa w Duchu Świętym, Chór Parafialny i młodzież.Jest również katechetą w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie.

Jest wielkim czcicielem Matki Bożej, której zawierzył swoje kapłaństwo oraz Świętych Pańskich. Od czasów seminaryjnych ma wielką cześć do Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, w którego postawie najbardziej buduje go to, że był otwarty na ludzi. Przyznaje, że codziennie trwa na modlitwie o Jego rychłe wyniesienie na ołtarze.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu księdza Sebastiana była audiencja u Ojca Świętego Jana Pawła II na Placu św. Piotra w Rzymie w dniu 26 maja 2004 roku.

Hobby ks. Sebastiana to muzyka, praca z dziećmi i młodzieżą oraz liturgia Kościoła w praktyce.

Od 1 IX 2007 roku pełnił funkcję Referenta ds. Liturgicznych w dekanacie mogileńskim.

W 2009 r. został przeniesiony do parafii pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni.