Klub Seniora II

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy realizuje projekt Klub Seniora „Radość Życia II” w okresie 01.08.2021 r. – 31.03.2021 r.

Projektem objętych będzie 10 seniorów, którzy ukończyli 60 rok życia i kwalifikują się do grupy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub osób niepełnosprawnych.

Oferowana pomoc dla seniorów obejmuje zajęcia z rehabilitantem i opiekunem seniora. Świadczone są również warsztaty z terapeutą oraz indywidualne wsparcie psychologiczne. Dla podopiecznych przygotowane są imprezy kulturalne i okolicznościowe/wyjścia kulturalne. Na koniec projektu zaplanowana jest konferencja podsumowująca działanie Klubu.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności społecznej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego (zgodnie z definicją zawartą w ogłoszeniu o naborze) do 31.03.2021 r.

Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

Rekrutacja do projektu trwa od 01.08.2020 r. do 16.08.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 50 000,00 PLN

Projekt wsparty ze środków:
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SĄSIEDZI WOKÓŁ SZLAKU PIASTOWSKIEGO