Krąg Biblijny

Krąg Biblijny

Po kolędzie z inicjatywy księdza proboszcza Eugeniusza Jaworskiego w naszej parafii został zawiązany Krąg Biblijny. Pierwsze spotkanie członków tego klubu odbyło się dnia 12 lutego 2007 roku na plebanii.Zebranie otworzył i powitał zebranych ks. Prałat Eugeniusz Jaworski, który przedstawił założenia Kręgu oraz organizację spotkań. Ustalono, że wspólne spotkania Kręgu odbywać się będą raz w miesiącu.

Osobowy skład Kręgu na dzień 12.02.2007:

  • Ks. Prałat Eugeniusz Jaworski
  • dr inż. Józef Witka
  • mgr Adam Morawski
  • mgr Radosław Trepiński
  • mgr Dariusz Jankowski
  • mgr inż. Zbigniew Walenciak
  • inż. Piotr Gądecki
  • Leszek Strześnicki
  • Artur Lorczak

Podczas pierwszego spotkania dokonano również wyboru przewodniczącego i sekretarza Kręgu. Przewodniczącym został pan Piotr Gądecki, a sekretarzem pan Adam Morawski.

Krąg Biblijny jest przede wszystkim zaproszeniem do podjęcia rozmów o Biblii, do dzielenia się swoimi wrażeniami, informowania o nowościach, stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Uczestnicy Kręgu chcieliby, aby stał się on wspólnotą doświadczania obecności Boga, pogłębiania wiary i dążenia do jedności. Pismo Święte zawsze pozostanie tym szczególnym zaproszeniem do spotkania z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, który z Miłością zwraca się ku człowiekowi, aby w ten sposób – budować Kościół!

Przedmiotem szczególnego zainteresowania „Kręgu Biblijnego” jest Pismo Święte. Jego członkiem może zostać każdy, kto pragnie pogłębiać swoją formację intelektualną i duchową w zakresie wiedzy religijnej. Poprzez lekturę Biblii , książek i pism religijnych poznaje i przybliża sobie słowo Boże, aby przez to ciągle wzrastać w służbie Bogu i bliźnim.

Chrześcijanie nie mogą zachować żywej wiary, o ile nie karmią się przy stole Słowa i przy stole Ciała Chrystusa. Dlatego rozważanie Pisma Świętego jest żywotną sprawą dla całego Kościoła. Poznawanie i naśladowanie Jezusa Chrystusa jest obecnie konieczne wobec powierzchowności wiary u wielu chrześcijan, która „więzi Boga w Kościele pozorów i zewnętrznych ceremonii. Boimy się prostoty Ewangelii… Obwarujemy wiarę nawykami wiary, a gdy tracimy nawyki wiary, dziwimy się, że nie odnajdujemy Boga, do którego przywykliśmy” (P. Talec, „Wiara jest wyborem”).

Zapraszamy wszystkich chętnych – młodych i dorosłych – do wspólnego rozważania Pisma Świętego pod przewodnictwem kapłana.