Stowarzyszenie Maryjne Dzieci i Młodzieży

opiekun: p. Maria Dziennik-Kowalska

Dzieci Maryi parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w MogilnieDo wspólnoty należą:

 • Dominika Legutko
 • Wiktoria Legutko
 • Sandra Chojnacka
 • Katarzyna Maciejewska
 • Dominika Storozum
 • Monika Żywica
 • Agata Kurnatowska
 • Wiktoria Bielewicz
 • Justyna Niedziela
 • Magdalena Kurnatowska

Historia

Stowarzyszenie zostało reaktywowane podczas uroczystej mszy świętej 8 grudnia 2006 roku w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Inicjatorem powstania Stowarzyszenia jest ksiądz Sebastian Huebner, natomiast opiekunką katechetka ze Szkoły Podstawowej nr3 pani Maria Dziennik=Kowalska.

Członkowie Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Maryjnej pogłębiają nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i szerzą Jej kult. Uczą się żyć głęboką wiarą i angażują się w dzieła prowadzone przez Kościół. Celem wychowawczym jest tu upodabnianie się do Maryi i naśladowanie jej. We wspólnocie dzieci i młodzież uczą się odpowiedzialności za otoczenie, prawidłowego kontaktu z bliźnimi. Są odpowiedzialni za wspólnotę i Kościół.

Symbolem przynależności do Stowarzyszenia jest medalik – prawdziwa ochrona przed złem. Poświęcone medaliki są wizytówką wiary i tarczą odbijającą wszelkie zło.

Medalik jest darem Niepokalanej i znakiem Jej matczynej miłości do ludzi. Maryja przedstawiona jest na medaliku jako wolna od grzechu i miażdżąca głowę węża, symbolu zła. Na rewersie znajduje się krzyż i litera M oraz 2 serca namaszczone cierpieniem (Serce Matki i Syna).

W dniu 19 czerwca 2008 roku o godzinie15:30 ks. proboszcz Eugeniusz Jaworski dokonał poświęcenia salki pw. Świętej Katarzyny Laboure. W salce tej mieszczącej sie na I piętrze Domu Katechetycznego w środy o godzinie 14:20 do 15.00 odbywają się spotkania wspólnoty.

Obowiązki Dziecka Maryi

 • Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej
 • Bierze czynny udział w Eucharystii
 • Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować
 • Często rozmawia z Bogiem w modlitwie
 • Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania dzieci Maryi
 • Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie
 • Dba o religijną atmosferę w rodzinie
 • Spieszy bliźnim z pomocą
 • Przychodzi systematycznie na spotkania