Odnowa w Duchu Świętym

Krótka historia „Wieczernika”

Pierwsze spotkanie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik” odbyło się 12 września 1997 roku. Założycielem i przewodnikiem był ksiądz Adam Krokowski. Powiedział wówczas słowa:

Święty Duchu Ojca i Syna
– Twej mocy się poddajemy.
– Przeniknij nas ogniem Miłości,
prowadź drogą, która wiedzie
ku doskonałej i pięknej jedności.

Uroczystego poświęcenia sali, w której uczestnicy spotykają się co tydzień w czwartki na modlitwie dokonał ks. proboszcz Eugeniusz Jaworski w dniu 30.05.1998r. Pomieszczenie to znajduje się w kościele nad zakrystią.

I Seminarium Odnowy w Duchu Świętym odbyło się w czasie 30.04.1999r – 12.06.1999r. Rozpoczęło się modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne dusz uczestników, a zakończyło modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego. Seminarium to prowadził ks. Błażej Czarnecki z Inowrocławia.

W dniach 30.06.2000 roku Wspólnota brała udział w rekolekcjach w Laskowicach Pomorskich, których motywem przewodnim było przyjęcie Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego za Jedynego Pana i Mistrza.

II Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, w którym nasza parafialna Wspólnota brała udział odbyło się w dniach 26.11.2002r – 12.12.2002 roku.

W dniach 30.09.2005r – 09.02.2006r w rodzinach członków wspólnoty odbyła się peregrynacja relikwii Świętego Ojca Pio.

Od 01.07. 2005 roku opiekę duszpasterską nad Wspólnotą rozpoczął ksiądz Sebastian Huebner.

Działalność Wspólnoty polega przede wszystkim na:

  • cotygodniowych spotkaniach modlitewnych
  • czuwaniu modlitewnym
  • prowadzeniu nabożeństw różańcowych i Drogi Krzyżowej
  • uczestnictwie w rekolekcjach i dniach skupienia w Gnieźnie i Częstochowie
  • organizowaniu spotkania opłatkowego

Rekreacyjnie uczestnicy Wspólnoty biorą udział w wyjazdach do opery, kina, organizują spotkania przy ognisku.

Księża Opiekunowie – Przewodnicy Wspólnoty:

  1. 12.09.1997 – 02.07.2000 ks. Adam Krokowski
  2. 02.07.2000 – 30.06.2002 ks. Tadeusz Łuczyk
  3. 01.07.2002 – 30.06.2005 ks. Piotr Dobrasz
  4. 01.07.2005 – 25.06.2009 ks. Sebastian Huebner
  5. 26.06.2009 – ks. Marcin Holak

 


Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim.

Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. To, co dotychczas budziło ich niechęć i znudzenie — modlitwa, lektura Pisma Świętego, sakramenty — zaczynało być fascynującą przygodą, „motorem” napędzającym życie.

Charyzmatycy są członkami grup modlitewnych — w Polsce jest ich ponad 750, gromadzą one ok. 30 tys. stałych członków. Spotkania odbywają się zwykle co tydzień. Chociaż ich program bywa różny, jest w nim miejsce na żywą, spontaniczną modlitwę wspólnotową (charakterystyczny element ruchu charyzmatycznego), rozmowy w małych grupach i katechezę. Zazwyczaj spotkania takie są otwarte, wszyscy goście są więc mile widziani.

Początki ruchu charyzmatycznego sięgają 1901 roku, kiedy to zaobserwowano ożywienie religijne we wspólnotach protestanckich. W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60. dwudziestego stulecia, a do Polski trafiła w roku 1975. Obecnie w naszym kraju jest to jeden z największych ruchów katolickich, liczący kilkadziesiąt tysięcy stałych członków i ok. 200 tys. sympatyków.

Członkowie Odnowy w Duchu Świętym nie ograniczają się tylko do troski o własny wzrost duchowy, ale starają się też wychodzić na zewnątrz. Prowadzą wiele akcji ewangelizacyjnych, m.in. na ulicach miast i w zakładach karnych. Pomagają przygotowywać młodzież do bierzmowania. Z Odnowy wywodzi się wielu kleryków i katechetów. Polscy charyzmatycy byli inicjatorami licznych przedsięwzięć wydawniczych; m.in. miesięcznika „List” i krakowskiego Wydawnictwa „m”, obecnie jednego z największych wydawców katolickich w kraju. Odnowa dała początek innym wspólnotom religijnym, jak francuska Wspólnota Emmanuel czy polska Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej.