Udział w Senioralnym Pikniku w DDP „Jesień życia” w Mogilnie