Wycieczka do „Solanek” – Uzdrowiska w Inowrocławiu.