Wycieczka do Bydgoszczy

Seniorzy odwiedzili ogrody tematyczne „Hellerówka” w Bydgoszczy-Piaski oraz uczestniczyli w koncercie „Alboż my to jacy, tacy…” w ramach Poranku dla seniorów.