Zwiedzanie Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku

Seniorzy zwiedzali muzeum i wzięli udział w warsztatach pieczenia chleba.