Katecheza parafialna dla młodzieży ponadgimnazjalnej

Celem katechezy jest pomoc w rozeznaniu własnego powołania, wychowanie do odpowiedzialnej miłości i odpowiedzialnego podjęcia życia małżeńskiego i rodzinnego, ukazanie różnorodnych dróg wiodących do świętości, pogłębienie więzi z parafią.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, podczas nich realizowane są tematy programowe. Prowadzącymi katechezę są:

 • Grażyna Olejniczak
 • Maria Jasińska
 • Radosław Trepiński

Terminy spotkań podawane są w ogłoszeniach parafialnych.

Tematyka zajęć

 • Człowiek istotą społeczną – potrzeby człowieka
 • Rodzaje wspólnot i ich rola
 • Nasze, Twoje miejsce we wspólnocie
 • Dekalog fundamentem funkcjonowania każdej wspólnoty
 • Uczeni o Bogu
 • Wolna wola wyboru – wielki dar Boży
 • Dobrze poszukać i dobrze wybrać – dlaczego to takie trudne
 • Małe i wielkie decyzje
 • Tajemnica najważniejszego spotkania w prawdzie spowiedzi, z Bogiem i skrzywdzonym człowiekiem
 • „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest”
 • Co prowadzi do „razem”
 • Jedność ciała integralną częścią miłości małżeńskiej