ks. Prałat Eugeniusz Jaworski

proboszczKs. Prałat Eugeniusz Jaworski – pierwszy proboszcz i budowniczy obiektów sakralnych parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Mogilnie – urodził się dnia 4maja 1941 roku w Gnieźnie. Dzieciństwo i lata studiów, podobnie jak i młodość, związane były z ziemią gnieźnieńską.

Ojciec Marian i matka Aniela z d. Szklarska wywarli wielki wpływ na kształt charakteru i przyszłe losy syna.

Lata nauki szkolnej wiodły przez Szkołę Podstawową nr 4 i Liceum Ogólnokształcące nr 15 w Gnieźnie. Kolejnym etapem edukacji po maturze rozpoczynającym się w 1959 roku, były studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, przerwane w 1962 roku dla odbycia służby wojskowej. Po odbyciu służby wojskowej w charakterze sanitariusza i zdobyciu odznaki żołnierza, nastąpił powrót do Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Dnia 14 kwietnia 1966 roku – w Millenium Chrztu Polski – otrzymał Święcenia Kapłańskie z rąk Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. Po święceniach kapłańskich rozpoczął pracę duszpasterską jako kapłan kolejno w parafiach: Gołańcz, Mogilno, Bydgoszcz, Inowrocław, Gniezno i Września.

W roku 1981 otrzymał ponownie skierowanie od władz duchownych do Mogilna, celem rozpoczęcia budowy nowego kościoła. Dnia 28 kwietnia 1982r. Ks. Arcybiskup Józef Glemp – Prymas Polski, erygował nową parafię pw. MBNP w Mogilnie i mianował Ks. Eugeniusza Jaworskiego proboszczem. Od tej chwili, zasiane ziarno posługi kapłańskiej na mogileńskiej ziemi zaczęło plonować. Plonem wielkiej troski pracy i zaangażowania było wielkie dzieło budowy obiektów sakralnych.

Dnia 15 listopada 1992roku na prośbę Arcybiskupa Gnieźnieńskiego został mianowany przez Jana Pawła II na stopień Prałata.

Dnia 1maja 2005 roku otrzymał nominację na Prałata Honorowego Domu Papieskiego.

Dzień 17 kwietnia 2006 r. – dziękczynienie wspólnoty parafialnej, a przede wszystkim Jubilata za 40 lat służby Bogu i człowiekowi