Kurs lektorski dla dekanatu Mogilno – Wielki Post 2008

W dniach 16 luty – 15 marca 2008 roku w naszej parafii odbył się pierwszy w historii dekanatu mogileńskiego Kurs Lektorski, dla kandydatów do posługi lektora z parafii dekanatu mogileńskiego. Taki kurs mógł się odbyć dzięki ks. Sebastianowi Huebnerowi, który od 1 IX 2007 roku pełni funkcję Referenta ds. Liturgicznych w dekanacie mogileńskim. W kursie, w czasie którego odbyło się pięć spotkań brało udział 20 kandydatów na lektora z poszczególnych parafii:

  • pw. Św. Józefa z Kołodziejewa 3 osoby
  • pw. N.M.P. Królowej Polski z Dąbrowy 8 osób
  • pw. Św. Jana Apostoła z Mogilna 3 osoby
  • pw. Św. Jakuba z Mogilna 1 osoba
  • pw. Św. Faustyny z Mogilna 3 osoby
  • pw. M.B.N. Pomocy z Mogilna 2 osoby

uczestnikami kursu z naszej parafii byli Mariusz Jesionek oraz Łukasz Urbaniak.
Wszyscy uczestnicy na zakończenie otrzymali z rąk księdza Sebastiana zaświadczenia ukończenia kursu lektorskiego dla dekanatu Mogilno.