Nowi ministranci

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę przypadającą po wspomnieniu Świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży oraz służby liturgicznej naszej parafii, która w tym roku przypadła 21 września w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy miało miejsce przyjęcie do grona Służby Liturgicznej 4 nowych ministrantów. Uroczystej eucharystii o godz. 10.30 przewodniczył ks. proboszcz prałat Eugeniusz Jaworski.

Chłopcy, którzy w tym dniu dostąpili godności ministranta przez rok pod okiem swoich starszych kolegów pilnie przygotowywali się do pełnienia tej zaszczytnej posługi. Kandydaci uczestniczyli w tym czasie w licznych zbiórkach, które miały na celu techniczne przygotowanie do pełnienia przyszłej służby.

Obrzęd przyjęcia nowych ministrantów miał miejsce tuż po homilii. Każdy z kandydatów wyczytany imiennie podchodził do ołtarza i przez uroczyste Jestem potwierdzali swoją gotowość i chęć służby jako ministrant. Następnie odbył się dialog między przewodniczącym liturgii, a opiekunem ministrantów ks. Sebastianem Huebnerem, dotyczący właściwego ich przygotowania do pełnienia służby ministranckiej. Po czym ks. proboszcz uroczyście poświęcił komże, reverendy i kołnierze, które w obecności wszystkich wiernych zakładali nowo przyjętym ministrantom ich starsi koledzy lektorzy.

Po obłóczynach nastąpiło złożenie przyrzeczenia ministranckiego, po czym nowi ministranci otrzymali specjalne zaświadczenia potwierdzające włączenie ich do grona ministrantów w parafii MBNPomocy. W uroczystym obrzędzie do grona ministrantów parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy zostali włączeni Marcin Drożyński, Dawid Kempiński, Eryk Pollak i Tomasz Soszyński.