VIII Dzień Papieski

Jan Paweł II – Wychowawca Młodych

VIII Dzień Papieski, który w tym roku przypada na dzień 12 października, upłynie pod hasłem Jan Paweł II – Wychowawca Młodych. W całej Polsce odbywać się będą koncerty, konferencje naukowe, panele dyskusyjne oraz Msze święte, podczas których wierni modlić się będą o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

Główne obchody VIII Dnia Papieskiego rozpoczną się 11 października. Jak co roku towarzyszyć im będzie szereg wydarzeń w całej Polsce. W ich przygotowaniu uczestniczą partnerzy Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, tworzący wraz z nią Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego. Są to: Akcja Katolicka, Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE, Ruch „Światło-Życie”, Duszpasterstwa Akademickie, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacja Świętego Mikołaja oraz Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”.

W okresie od 10 do 16 października około 100 tys. wolontariuszy w całym kraju będzie zbierać pieniądze na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dzięki hojności Polaków, fundusz ten obejmie do końca tego roku ponad 2000 uzdolnionych, młodych ludzi z 3

Geneza Dnia Papieskiego

Dzień Papieski obchodzony jest od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. Każdemu z tych wymiarów odpowiadają poszczególne wydarzenia składające się na cały przebieg Dnia Papieskiego. Głównym organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, powołana do życia przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r., jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Zadania te są realizowane m.in. poprzez przyznawanie nagród TOTUS, prowadzenie programu stypendialnego dla niezamożnej, ale uzdolnionej młodzieży ze wsi i małych miejscowości oraz organizację konkursów akademickich we współpracy z wyższymi uczelniami. Konkursy te dają młodym ludziom możliwość uzyskania indeksów na studia dziennikarskie, polityki społecznej, nauk politycznych (Konkurs Akademicki im. Bp. Chrapka) oraz na wydziały prawa na największych polskich uczelniach: Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Łódzkim.

Jan Paweł II – wychowawca młodzieży – interpretacja hasła

Wśród wielu wybitnych dokonań Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II jest również obszar wychowania młodych, który był dla Papieża dziedziną wyjątkowej odpowiedzialności przed Bogiem.

Jan Paweł II nieustannie kształtował młode pokolenie. Traktował go jako nadzieję Kościoła i przyszłość świata. Apelował do młodych, aby nie lękali się młodości, głębokich pragnień szczęścia, prawdy i piękna, aby własne powołanie życiowe budowali na poszanowaniu prawdy, godności i praw osoby ludzkiej, aby wreszcie poszukiwali Chrystusa i kochali Go jako Tego, który nigdy nie zawodzi.

Stawiał przy tym konkretne wymagania. Przestrzegał, aby młodzi nie uciekali od odpowiedzialności w ułudę alkoholu, narkotyków, indywidualizmu i wirtualnego świata, w przelotne związki nie prowadzące do małżeństwa i założenia rodziny, aby nie stawali po stronie obojętności, cynizmu czy gwałtu, aby przede wszystkim nigdy nie stali się Bogiem dla samych siebie. Usilnie prosił, aby wymagali od siebie, nawet gdyby inni od nich nie wymagali. Poszukiwał młodych wytrwale, szczególnie intensywnie podczas Światowych Dni Młodzieży. Młodzi przychodzili do niego, a on oddawał ich Chrystusowi żyjącemu w Kościele.

Przypominał, że na pokoleniu dorosłych ciąży niezbywalny obowiązek stałego towarzyszenia młodym na drodze zdobywania wartości, poprzez mądrość słowa i niesprzeczne z nim świadectwo życia. W przeciwnym razie dysonans słów i życia prowadzi nieuchronnie do odrzucenia przez młodych nieautentycznej postawy.

Dzięki owej wewnętrznej spójności słowa i postawy, z taką intensywnością obserwowanej przez młodych w życiu Ojca Świętego, który wobec Boga stale przyjmował postawę wychowanka, stał się on niekwestionowanym wzorem wychowawcy. Młodzież widziała w nim czytelny znak Bożego Ojcostwa. Był także świadkiem, że młodość nie jest kwestią wieku, lecz przylgnięciem do świata Boga, który każdego, wszystko i stale odnawia czyniąc młodym.

/ks. Dariusz Kowalczyk/