Nowi ministranci

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 13 marca w naszej parafii odbyła się uroczystość przyjęcia do grona Służby Liturgicznej parafii 6 nowych ministrantów. Uroczystej eucharystii o godz. 10.30 przewodniczył opiekun służby liturgicznej parafii ks. Marcin Kwiatkowski. Chłopcy, którzy w tym dniu dostąpili godności ministranta przez blisko rok pod okiem swoich starszych kolegów pilnie przygotowywali się do pełnienia tej zaszczytnej posługi. Kandydaci uczestniczyli w tym czasie w licznych zbiórkach, które miały na celu techniczne przygotowanie do pełnienia przyszłej służby. Obrzęd przyjęcia nowych ministrantów miał miejsce tuż przed homilią. Każdy z kandydatów potwierdzał swoją gotowość i chęć służby jako ministrant. Następnie ks. Marcin uroczyście poświęcił komże, reverendy i kołnierze, które w obecności wszystkich wiernych zakładali nowo przyjętym ministrantom ich starsi koledzy lektorzy. Po obłóczynach nastąpiło złożenie przyrzeczenia ministranckiego – Wdzięczni Bogu za dar Jego łaski stajemy wraz z 6 ministrantami, którzy złożyli swoje ślubowanie. W dzisiejszych czasach, gdzie czas pochłania Internet i telewizja znajdujemy młodych ludzi, którzy odpowiadają na wołanie Boga. Jako Jego mali przyjaciele, stają się czytelnym znakiem wśród swoich rówieśników. Oby ich przykład bezinteresownej służby przy ołtarzu Pana, stał się inspiracją do naśladowania pośród rzeszy młodych chłopców z naszej parafii – powiedział ks. Marcin Kwiatkowski. Uroczyste ślubowanie podczas niedzielnej eucharystii złożyli ministranci: Adam Paliwoda, Bartosz Pułkownik, Patryk Rząd, Kacper Łuczkowiak, Kacper PawlakTymoteusz Damazyn.