Jak wyglądało zmartwychwstanie?

Scenę Zmartwychwstania Pańskiego przybliżyły nam w trakcie krótkiego przedstawienia dzieci z Ogniska misyjnego działającego w SP3 w Mogilnie.