Krzyżu Święty

Dziś, w Wielki Piątek, rozpoczyna nawiedzanie domy naszej parafii Święty Krzyż Chrystusa. Przyjmijmy Go do swojego domu, by zawierzyć mu nasze rodziny.

Krzyż − narzędzie tortur i pohańbienia − stał się dla nas niepojętym znakiem Bożej miłości. Krzyż − dzięki Jezusowi stał się dla nas znakiem zbawienia i drogą życia wiecznego.

Stając pod krzyżem Jezusa, stajemy wobec milczenia Boga, który «stał się posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej». Śmierć nie zaskoczyła Chrystusa niespodziewanie, ani nie była nieszczęśliwym wypadkiem przekreślającym jego plany. Choć lękał się jej, to jednak sam zgodził się na ten «Kielich Goryczy».