Wprowadzenie ks. Pawła Lewandowskiego na urząd proboszcza

Uroczystego wprowadzenia dokonał ks. dziekan Mirosław Kaczmarek. Podczas tej uroczystej mszy św., nowy ks. proboszcz ochrzcił również pierwszą nową parafiankę – Hannę Zofię.