Po śmierci jest życie

Drodzy moi byli Parafianie oraz Czciciele Matki Bożej Nieustającej Pomocy!

Jak już z pewnością każdemu z Was wiadomo, Jego Eminencja Ks. Abp Wojciech Polak przyjął w roku 2015 moją rezygnację z posługi proboszcza i przekazał mnie w stan zasłużonego spoczynku. Przyjąłem tę decyzję jako wolę samego Chrystusa i Jego Matki – Nieustającej Pomocy, którym przez 34 lata w miarę moich sił służyłem. Obecnie zamieszkałem obok Was, Kochani i jak mi zdrowie pozwoli będę, nie szczędząc moich sił, dalej pomagał mojemu godnemu następcy, ks. Pawłowi Lewandowskiemu, obecnemu Waszemu proboszczowi, w dalszej kapłańskiej pracy.
Teraz mam więcej czasu dla siebie, który wypełniam modlitwą. Podczas moich duchowych rozważań przyjąłem dar Ducha św. – napisanie książki, którą zatytułowałem „Po śmierci jest życie”. Wpłynęła na tę decyzję także moja obserwacja, kiedy jako Wasz proboszcz widziałem i podziwiałem w Was tę prawdziwą miłość do swoich zmarłych.

Pragnąłem więc w książce ukazać stan duszy, która przez śmierć rozłączyła się z ciałem. Opisałem cierpienie, śmierć oraz sąd szczegółowy w chwili śmierci. Można będzie w tej książce znaleźć wiadomość o niebie, czyśćcu oraz piekle. Jest też wzmianka o powtórnym przyjściu Chrystusa przy końcu świata na sąd ostateczny i zmartwychwstanie ciał. Pomocą w napisaniu tej książki była literatura, którą otrzymałem od mojego przyjaciela, ks. Profesora Jerzego Stefańskiego z jego ogromnej prywatnej biblioteki.

Moi Drodzy! Przy czytaniu tej książki, proszę nie myśleć, że jest ona przestrogą przed tym, co nas czeka po śmierci. Jedno jest pewne, Chrystus jest samym miłosierdziem i będzie nas kiedyś sądził według swojej miłości. Pragnę tylko jednego, abyśmy sami wyciągnęli dla siebie wniosek, że życie mamy jedno i proszę, abyśmy go nie utracili przez grzech ciężki. Dzisiaj świat nie uznaje grzechu, a to oddala nas od Boga i wywołuje wtedy w nas strach przed śmiercią. Chrystus z miłości do każdego z nas ustanowił Sakrament Pokuty – konfesjonał jest więc trybunałem Bożego Miłosierdzia, gdzie się nie osądza człowieka, ale napełnia się go Bożą miłością.

Pragnę również serdecznie podziękować tym, którzy mi pomogli. Bez ich pomocy, ta książka nie ujrzałaby światła dziennego. I tak: pani mgr. Kamili Dombek – polonistce, która dokonała korekty rękopisu, panu Łukaszowi Jasińskiemu za przepisanie komputerowe, panu mgr. Radosławowi Trepińskiemu za przygotowaną i namalowaną na płótnie okładkę książki. To artystyczne dzieło przeszło w ręce pana Grzegorza Patory, który w swoim zakładzie fotograficznym wykonał zdjęcia, za co mu również szczerze dziękuję.

Obecnie książka jest już w drukarni i po jej otrzymaniu przekażę ją tym, którym na sercu leży miłość do swoich zmarłych. Was, Kochani, proszę o modlitwę za bliskich, których śmierć zabrała z grona nas żyjących. Ja natomiast modlę się codziennie za zmarłych, byłych moich Parafian, którzy teraz czekają na spotkanie ze mną, swoim proboszczem. Nastąpi to wtedy, kiedy dobry Bóg powoła mnie do siebie.

Za modlitwę szczerze dziękuję i udzielam wszystkim swego kapłańskiego błogosławieństwa.

Ks. Prałat Eugeniusz Jaworski Senior.

tel. 52 355 86 95

tel. kom. 604 445 517