Informacja dotycząca pętli indukcyjnej ułatwiającej słyszenie osobom z aparatami słuchowymi

W naszym kościele został zamontowany system ułatwiający słyszenie osobom z aparatami słuchowymi.

System ten przekazuje dźwięki z mikrofonów bezpośrednio do aparatów słuchowych bez pogłosu, hałasu i zniekształceń. Większość
aparatów słuchowych wyposażona jest w cewkę indukcyjną, której włączenie umożliwi korzystanie z tego systemu. Jego zasięg obejmuje
dwa rzędy ławek między głównym przejściem, a filarami. Specjalnie dla osób chcących korzystać z tego systemu swą pomoc w dostrajaniu aparatów słuchowych zapewni Pani protetyk słuchu Magdalena Marciniak z Mogilna. Z jej pomocy można skorzystać
w poniedziałek na godzinę przed wieczorną Mszą św. w kruchcie kościoła lub w środę w przychodni Rodzina po uprzednim umówieniu
wizyty.

Przy gazetach na końcu kościoła wyłożone są ulotki dotyczące tego systemu. Mamy ogromną prośbę do wiernych, by przekazali te
informacje niedosłyszącym bliskim.