Bodyguard

On ma wzrastać, a ja stawać się mniejszy. Takie słowa Jana Chrzciciela zanotował święty Jan w trzecim rozdziale swojej Ewangelii.

Jak bardzo te słowa opisują osobę św. Józefa, o którym słyszymy dziś, w bezpośredniej bliskości świąt Narodzenia Pańskiego.

Skoro nie ojciec Pana Jezusa ale tylko opiekun, można byłoby jego zadanie ograniczyć do funkcji ochroniarza. Choć zatrzymując się na dłużej nad dzisiejszą Ewangelią można zobaczyć, że osoba Józefa i jego ,,działanie” to nie tylko otoczenie opieką Maryi i dziecka, które miała urodzić. To w pierwszej kolejności relacja z Bogiem – otwartość na Jego natchnienia; rozumienie Jego głosu, bardzo klarowne rozeznanie Jego woli i ogromna ufność.

Świadomy. Stanowczy. Konsekwentny. Ufny. Opiekuńczy. Odważny.

Módl się za nami… szczególnie za mężczyznami.

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: ”Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy ”Bóg z nami”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Oto Słowo Pańskie.