Czy 99 owiec nie potrzebuje nawrócenia?

Gdy słuchamy fragmentu Ewangelii o zagubionej i odnalezionej owcy, możemy ulegać złudzeniu, że to tylko jedna na sto osób jest takim mocnym grzesznikiem, który potrzebuje nawrócenia i odnalezienia przez Pana Jezusa.

Pamiętamy zapewne sytuację opisaną w Ewangelii św. Jana, w której to przyprowadzono kobietę pochwyconą na cudzołożeniu. Chciano Pana Jezusa wystawić na próbę – w jaki sposób ją osądzi, a jednocześnie wykonać wyrok ukamienowania. Gdyby w tej sytuacji było 99 owiec nie potrzebujących nawrócenia, zapewne ta kobieta by zginęła.

Może ci pozostali – czyli te 99 owiec, które się nie zagubiły – to tak naprawdę ludzie Kościoła, którzy co prawda nie są nieskazitelni, ale weszli już na drogę ciągłego nawracania się? ,,Już i jeszcze nie”… Już podjęliśmy drogę nawracania się, ale jeszcze nie osiągnęliśmy pełni wolności.

Tak naprawdę każdego dnia z tego stada może ulec zagubieniu jakaś owca. Na pewno nie jest to ciągle ta sama owieczka.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta mając dziesięć drachm zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.

Oto Słowo Pańskie.