Czy ją znasz

Szeptana, śpiewana na różne melodie, recytowana, myślna…

Na klęcząco, na stojąco, siedząco, leżąco.

Na skrzyżowaniach dróg, na ulicach miast dokładnie tydzień temu; pod krzyżem na Przystanku Woodstock; na pielgrzymce; w domu; w drodze do pracy; w kościele; w aucie, autobusie; na spacerze; w szpitalu na i przy łóżku; na Lednicy…

Pewnie poznałeś już modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego. Gdzie? Kiedy? W jaki sposób była wykonywana gdy pierwszy raz ją usłyszałeś lub coś na jej temat?

Modlitwę Ojcze nasz Pan Jezus objawił swoim uczniom w momencie, gdy zapragnęli nauczyć się modlić, rozmawiać z Bogiem. Modlitwę Koronką nauczył i uczy nadal Chrystus człowieka współczesnego, pragnącego z tak wielu powodów doświadczyć Jego miłosierdzia.

Wróć pamięcią do tego momentu, gdy pierwszy raz ta modlitwa cię zachwyciła, poruszyła, przeniknęła. Przez PROSTEGO człowieka (św. Siostrę Faustynę) została ona objawiona światu po to, by bez komplikowania, w prosty sposób otworzyć siebie i świat na miłosierdzie.

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: „Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają”. Wtedy rzekł do nich: „Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”.

Oto Słowo Pańskie