Czym jestem i co posiadam

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński w Akcie osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi zapisał: Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam.

Możliwe, że wciąż jest w nas przekonanie, że Bóg i wiara to wyłącznie sprawa duchowa. To myślenie, modlenie, uczucia, natchnienia. Możliwe, że zapominamy o tym, że to co duchowe wkracza w rzeczywistość tego świata przez nasze czyny, nasze działanie. Poza ,,duchem” warto oddać Panu także ciało, prace i to co posiadam.

O tak postępujących niewiastach czytamy dziś we fragmencie z Ewangelii św. Łukasza. Towarzysząc Panu i jego uczniom, same stając się uczennicami Chrystusa – Maria Magdalena, Joanna, Zuzanna i wiele innych ofiarowały dla dobra wspólnoty wszystko czym były i co posiadały.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Oto Słowo Pańskie.