Dla kogoś

Współczesna mistyczka Catalina Rivas w jednym z objawień dotyczącym tajemnicy Mszy Świętej miała szansę dużo głębszego spojrzenia na osoby pojawiające się na Eucharystii. Według tego objawienia na Mszę Świętą – poza nami ludźmi, przybywają nasi Aniołowie Stróżowie oraz te dusze cierpiące w czyśćcu, którym Pan Bóg na to pozwala.

Nasi Aniołowie w czasie tej części Mszy zwanej Ofiarowaniem przynoszą przed ołtarz to, co my mamy do ofiarowania – naczynia pełne modlitw, dobrych czynów a także naszych próśb. Ale niestey niektóre przynoszą puste naczynia, bo niektórzy spośród nas nie wiedzą do końca po co przychodzą na Mszę.

Jeśli nie wiem po co iść do kościoła na Mszę. Jeśli wydaje mi się że nie wiem co mam Bogu ofiarować, o co się modlić… Niech dzisiejszy dzień będzie wskazówką. Dzień zaduszny to dzień i czas modlitwy za-duszę. Za kogoś zmarłego, kto możliwe że przebywa w czyśćcu i tak bardzo potrzebuje wsparcia naszą modlitwą.

Jeśli nie dla siebie, to przynajmniej dla kogoś, za duszę, podejmijmy modlitwę i uczestniczenie w sakramentach jak najczęściej to możliwe.

O wspomnianym objawieniu Cataliny Rivas: https://www.youtube.com/watch?v=tdqjyTV6tSQ

Czytanie z Pierwszego Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian:

Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod Jego stopy. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Oto Słowo Boże