Dlaczego oni

Ewangelista sam zaznacza, że było ich więcej. Niedaleko Pana Jezusa znajdowało się dużo więcej uczniów, a jednak spośród nich wybrał właśnie te Dwunastkę.

Wśród tych licznych uczniów był już obecny choćby Maciej. Po śmierci Judasza pozostali Apostołowie za kryterium wyboru w miejsce zdrajcy uznali jako konieczne to, że ,,był z nimi od początku”. Zatem w tym momencie wyboru przez Pana Jezusa Dwunastu Apostołów Maciej temu wszystkiemu już się przyglądał i przysłuchiwał. Jednak na tym etapie swojego życia został pominięty. Dlaczego? Może za młody? Może za mało doświadczony?

Po śmierci Judasza Duch Święty wskaże właśnie na Macieja, który uzupełni grono apostolskie. Duch Święty… Wzywaj, módl się o Jego światło w rozeznawaniu drogi życia i podejmowaniu wyborów.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Zdarzyło się, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu, przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Oto Słowo Pańskie.