Gidle – Jasna Góra – Leśniów – Kalisz

W Niedzielę i poniedziałek – 6 i 7 października – grupa pielgrzymów z parafii dekanatu mogileńskiego odwiedziła cztery szczególne miejsca.

W Niedzielę w godzinach popołudniowych – w sanktuarium Matki Bożej czczonej w sposób szczególny w wezwaniu Uzdrowienia chorych, uczestniczyliśmy we Mszy świętej a następnie czuwaniu z modlitwą o uzdrowienie pod przewodnictwem ojców Dominikanów, sprawujących opiekę nad sanktuarium w Gidlach.

Kolejnym etapem, można powiedzieć że najważniejszym celem pielgrzymki, był udział w konferencji, a następnie wieczornym Apelu Jasnogórskim, czuwaniu i nocnej Mszy świętej na Jasnej Górze. Uczestniczenie w tych wydarzeniach wspólnie z innymi pielgrzymami z całej archidiecezji gnieźnieńskiej wiązało się z duchowym przygotowaniem i zaproszeniem Matki Bożej do wszystkich parafii naszej archidiecezji. Matka Boża w kopii wizerunku jasnogórskiego będzie w parafiach naszej archidiecezji na przełomie 2020 i 2021 roku. Szerzej o tym wydarzeniu na stronie: http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/bogarodzico_-_czekamy.html

Geneza peregrynacji wiąże się z osobą kard. Stefana Wyszyńskiego, który po uwolnieniu z trzyletniego internowania, w 1957 roku zauważył, że nasz naród w trudnych czasach tak bardzo potrzebuje Matki.

W naszej archidiecezji pierwsza peregrynacja odbywała się w latach 1978 i 1979 – co łatwo możemy powiązać z dwoma wydarzeniami – w tym czasie wybrano kard. Karola Wojtyłę na papieża (1978r.) oraz papież Polak odbył pierwszą pielgrzymkę do Polski, odwiedzając także Gniezno (1979r.).

W poniedziałkowe południe udaliśmy się do sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie, gdzie wzywana jest Ona jako Opiekunka i Królowa rodzin. Dzięki opowiadaniu paulina – brata Szymona – mogliśmy poznać bujną historię tego cudownego miejsca, a w modlitwie różańcowej zawierzaliśmy wszystkie rodziny oraz ważne dla naszych bliskich sprawy.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, gdzie w godzinach wieczornych wzięliśmy udział we Mszy świętej oraz przepięknym nabożeństwie z modlitwą o uzdrowienie.

Pielgrzymowanie do tych świętych miejsc i uczestniczenie wraz z innymi w przygotowaniu do przyszłorocznego, bardzo ważnego nawiedzenia Matki Bożej w naszej archidiecezji, było czasem modlitwy, zawierzania a jednocześnie szansą na głębszą refleksję. Idąc za myślą kard. Wyszyńskiego, który twierdził, że nasz naród potrzebuje Matki, warto zastanowić się, czy dziś dużo bardziej nie potrzebuje też i Ojca. Bo zdaje się, że to ojcostwo dużo bardziej niż macierzyństwo współcześnie przeżywa kryzys. Emigracja zarobkowa, ciągłe zagonienie, niekiedy dystansowanie się od udziału w wychowaniu dzieci przez ojca, a czasem nawet świadome porzucenie rodziny. Nasze rodziny potrzebują obojga rodziców. Potrzebują też tych w duchowym znaczeniu – Matki i Ojca.