Inny

Inny niż Piotr. Inny niż pozostali Apostołowie, bo był przy śmierci Pana Jezusa podczas gdy reszta bała się o swoje życie. Inny bo otrzymał Maryję za Matkę tak namacalnie i fizycznie, a za jego pośrednictwem cały Kościół. Inny, bo jego momentem uwierzenia stał się pobyt w pustym grobie, a pozostałych Apostołów dopiero spotkanie ze Zmartwychwstałym. Inny, bo droga jego wędrówki po tym świecie – jako jedynego z Apostołów – nie zakończyła się śmiercią męczeńską.

W różnych tłumaczeniach poniższego fragmentu Ewangelii padają różne określenia na Jana Apostoła i Ewangelistę. W tym jest on określany jako ,,drugi uczeń” obok Piotra. Znaleźć można jednak tłumaczenia mówiące, że jest po prostu INNYM Apostołem niż Piotr, wyróżnionym od niego w tym fragmencie.

Inność wiary; postępowania; realizacji powołania… Spójrz dziś na swoją indywidualność – nie egoistycznie jakobyś był odizolowany od innych, ale na te bezpośrednią drogę Boga do Ciebie i Twoją drogę do Boga. Kiedy i jak uwierzyłeś? W którym momencie swojego życia? Po jakim wydarzeniu? Tak jak Jana w pustym grobie, tak i nas Pan Bóg chce doprowadzić do decyzji wiary.

Słowa Ewangelii według św. Jana:

Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.

Oto Słowo Pańskie.