Jak rozeznać?

Święty Ignacy z Loyoli na przykładzie z własnego życia dał wskazówki co do tego jak rozeznawać wolę Bożą. Ewangeliczna zasada że po owocach rozpoznamy co pochodzi od Pana Boga a co nie, jest podobna do doświadczenia Ignacego.

W swych pismach Ignacy wspomina czas pobytu na leczeniu po odniesionych ranach w czasie walk. W czasie leczenia miał styczność z wieloma książkami. Gdy czytał coś ,,światowego”, odczuwał coś przyjemnego, ale po skończonym czytaniu zaczynało się strapienie. Natomiast gdy sięgał po Biblię lub czytał o osobach świętych, w jego sercu pojawiał się pokój i trwał jeszcze długo po zakończonym czytaniu. Tak zaczął uczyć się które zachowania i wybory wprowadzają w jego życie Boży pokój.

Gdy Pan Jezus robi wyrzut swoim słuchaczom pytając: dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Czyni to pewnie dlatego by ukazać, że tu na ziemi mamy możliwość rozpoznania Bożego działania i nauczenia się wybierania tego, co Boże. Nawet jeśli czasem mamy ,,problemy z pamięcią” i zapominamy o tym do jakiej drogi zaprasza Pan, warto wracać do niej ze świadomością, że na właściwej drodze Bóg udziela łaski pokoju.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus mówił do tłumów: „Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka”.

Oto Słowo Pańskie.