Jest piękna

Tak bardzo od siebie oddalone a jednocześnie tak podobne do siebie. Nie zewnętrznie, ale pod względem trwania. Jedna trwa od ok 1700 lat w Rzymie na Lateranie, a druga przetrwała w Hiroszimie wybuch bomby atomowej mimo tego, że zrzucona była niewiele ponad mile od kościoła księży Jezuitów.

Od początku powstania wspólnoty Kościoła ludzie różnych czasów i miejsc na świecie tworzą budowle poświęcone Bogu. Bardziej lub mniej trwałe. Przemijające a czasem będące świadkami takiego cudu jak przetrwanie mimo wybuchu bomby atomowej.

Ziemska budowla niech będzie dla nas obrazem, a jednocześnie zachętą do budowania naszej wewnętrznej świątyni, trwałej i powierzonej Bogu tak mocno, by upływające wieki jej nie zmazały; by wybuch żadnej bomby jej nie unicestwił.

Każda świątynia jest tak piękna, jak piękni są gromadzący się w niej ze względu na Boga ludzie.

Czytanie z Pierwszego Listu Św. Pawła Apostoła do Koryntian:

Bracia: Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten – który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Oto Słowo Boże