Misyjnie

Dzieci z Ogniska Misyjnego działającego przy naszej parafii pod opieką pani katechetki Jolanty Wudzińskiej przygotowały i wykonały dziś krótkie przedstawienie. Okazją ku temu jest rozpoczęty dzisiejszą Niedzielą cały tydzień szczególnie poświęcony misjom jak i miesiąc październik – ustanowiony w tym roku przez papieża Franciszka jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

Dzieci z Ogniska Misyjnego przybliżyły nam problemy, z którymi zmagają się ubodzy i potrzebujący ludzie, zamieszkujący różne kraje i kontynenty. Ukazując trudności ich spotykające – te materialne jak i duchowe, wewnętrzne, dały jednocześnie możliwość wyobrażenia sobie z jakim ogromem pracy i odpowiedzialności za człowieka spotykają się zarówno świeccy jak i duchowni misjonarze głoszący Ewangelię w tak różnych zakątkach świata.