Nic

Bardzo wymownie brzmi w ten dzień i wieczór zdanie z Listu do Rzymian. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Trzeba nam ten fragment nieść w sercu, gdy w najbliższym czasie, w kolejnych dniach będziemy wchodzić na cmentarze nawiedzić groby bliższych nam i dalszych osób, które przeszły już do wieczności. Choć dla ludzkich oczu, dla naszych oczu zniknęli. Choć pozostały po nich materialne pamiątki w postaci rzeczy, przedmiotów, grobu na cmentarzu oraz duchowe obrazy, wspomnienia, różne wydarzenia, tęsknota za nimi w naszych sercach. Nic ich nie odłączyło od miłości Chrystusa. Ufajmy w to podejmując modlitwę w ich intencji. Przygotujmy się też odpowiednio do tego czasu, wszak Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w tym roku w Pierwszy Piątek Miesiąca. Przygotujmy się przez spowiedź, uczestniczenie we Mszy Świętej. Módlmy się za naszych zmarłych i nawiedzając cmentarze w te kolejne dni postarajmy się ofiarować kolejnym nam bliskim odpust zupełny.

Z Listu do Rzymian:

Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i nam wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i wstawia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: „Z powodu ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź”. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Oto Słowo Boże.