Nietypowo – typowi :-)

W sytuacji alarmowej pierwszymi, którzy mogą jakkolwiek zareagować i pomóc sobie i innym… jesteśmy my sami. Wydawałoby się, że pierwszym i ostatnim odpowiedzialnym za właściwą reakcję w sytuacji zagrożenia w czasie lekcji jest nauczyciel. Wiadomym jest jednak to, że bez współpracy klasy – społeczności uczniowskiej, sam nauczyciel niewiele zrobi. Między innymi z tego powodu w Zespole Szkół w Mogilnie w dniu dzisiejszym przez kolejne ,,próbne alarmy” społeczność szkolna miała możliwość uczyć się wzajemnej współpracy i reagowania w sytuacji zagrożeń.

Nietypowa była zatem wizyta typowych uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w naszym kościele. W wypadku jakiegokolwiek poważniejszego zagrożenia i ewakuacji z dala od szkoły to w kościele społeczność szkolna będzie miała możliwość bezpiecznego zatrzymania się do chwili ustania zagrożenia i bezpiecznego powrotu do domów.

Oby Matka Boża chroniła naszą młodzież i oby nigdy nie następowały niebezpieczne okoliczności, zmuszające do ewakuacji.