Nieziemscy na ziemi

W filmie Anioły na boisku choć na sposób fabularny, niemal bajkowy a jednocześnie komediowy i sentymentalny, możemy zobaczyć rąbek tajemnicy dzisiejszego święta. Boży posłańcy – podobnie jak w filnie, tak i dla nas przebywają na ziemi po to, by pomóc nam w ważnych dla nas sprawach. W filmie tą ważną sprawą jest pragnienie dziecka by w jego życiu towarzyszył mu jego rodzony ojciec. W osiągnięciu tego celu w sposób zabawny i spektakularny pomagają aniołowie.

Często nie widzimy, nie czujemy tego… Często może nawet nie jesteśmy świadomi tej pomocy. Na pewno też nie zawsze jest to tak spektakularne jak obrazuje to wyżej wspomniany film. A może warto dziś spojrzeć na różne wydarzenia z naszego życia, które kiedyś wydawały nam się czymś ,,przypadkowym”, a do czego mogła jednak doprowadzić ,,interwencja z góry” przez działanie naszych duchowych opiekunów.

Prośmy dziś o opiekę naszych aniołów, o pomoc we wszelkich ważnych dla nas sprawach, w życiowych zakrętach i trudnościach… oraz Ducha Świętego, by pomagał w rozpoznawaniu ich obecności i działania w różnych ,,miejscach” naszego życia.

Film: https://www.cda.pl/video/70138350

Słowa Ewangelii według św. Mateusza:

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Oto Słowo Pańskie.