Niezwykła wigilia

Może nas zawstydzać. Grzegorz, z kawałkiem amputowanej nogi, o kulach poszedł na pielgrzymkę do Compostelli. Na Camino poznał wielu dobrych ludzi. Wszelkie trudy choćby z tej drogi opisał w swojej książce Żyje się tylko raz.

Może nas zawstydzać także przeżyciem przez kilka lat z rzędu wigilii świąt Bożego Narodzenia w sposób nietuzinkowy. Zamiast do wieczerzy w rodzinie lub gronie znajomych… ze zrobionymi kanapkami, o kulach, późnym popołudniem 24 grudnia ruszał w miasto, do zaułków, parków i tam, gdzie mógł spotkać osoby (delikatnie mówiąc) którym w życiu nie wyszło. Z nimi spożywał kanapki… świąteczna wieczerza.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Najpierw w Betlejem. W stajni czy też grocie. Nie bojąc się żadnych ,,trudnych warunków”; smrodu, głodu, chłodu…

Świętuj pośród wszystkich. Niezależnie kim są i kim się stali.

Słowa Ewangelii według św. Jana:

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto Słowo Pańskie.