O tym się mówi

Tak to się dziwnie składa, że w Ewangelii według św. Łukasza zaraz po wysłaniu Apostołów, którym sam Jezus udzielił włdzy uzdrawiania oraz panowania nad złymi duchami, znajdujemy dziwny opis o tym, że król Herod usłyszał o Jezusie, Jego mocy. Jak zapisuje Ewangelista: Herod czuł niepokój, ale chciał Go zobaczyć.

Czy jest to przypadkowe powiązanie dwóch niezależnych od siebie opisów, czy też myśl mająca nam pomóc wejść głębiej w doświadczenie wiary?

O ile sam król mógł niejednokrotnie spotkać różnych ludzi, przybyszów zza granicy, magów, proroków bardziej czy mniej fałszywych, o tyle teraz ten jeden konkrety człowiek wzbudza w nim niepokój (podobne odczucia miewał już słuchając Jana Chrzciciela!) i pojawia się w nim pragnienie spotkania Jezusa.

Może byli inni. Może wzbudzali jakiś podziw, zastanowienie, zainteresowanie króla. Ale tym, co nowego pojawia się w ewangelicznym opisie jest działanie wspólnoty. Moc Jezusa udzielona jest innym. Inni w imieniu Pana działają tą samą mocą. Ludzie zaczynają o tym mówić, rozpowiadać. Mów, dawaj innym świadectwo o mocy Bożej i działaniu w Twoim życiu. Dzięki temu może to dojść do wielu uszu… i wzbudzić pragnienie spotkania z Bogiem.

Słowa z Ewangelii według św. Łukasza

Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim”. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Oto Słowo Pańskie. (środa)

Słowa z Ewangelii według św. Łukasza

Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Lecz Herod mówił: „Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?” I chciał Go zobaczyć.

Oto Słowo Pańskie. (czwartek)