Ojciec Dominik powtórnie w naszej Parafii

Przez sobotni wieczór i całą Niedzielę gościmy w naszej Parafii Ojca Dominika z zakonu Paulinów, który obecnie służy swoją posługą w parafiach na Ukrainie.

,,Kto z nas jest temu winny, że przez ponad 50 lat poprzedniego systemu w kościele tym nie sprawowano sakramentów, tylko władze miały swoje magazyny? Kto z nas winny jest temu że w drugim kościele zamiast modlitwy był warsztat dla autobusów, a sakramenty chrztu, małżeństwa, bierzmowania udzielano potajemnie w domach w ramach <<odwiedzin duszpasterskich>>? ” – tak opowiada o posłudze w kilku parafiach u naszych Sąsiadów.

,,Pobyt na Ukrainie uczy zwyczajnego i prostego otwarcia na ludzi, którzy po przesunięciu granic w wyniku decyzji politycznych pozostali za Bugiem.”

Wizyta Ojca Dominika wiąże się z zakończeniem Tygodnia Misyjnego obchodzonego we wspólnocie Kościoła oraz wpisuje się w trwający Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, ustanowiony przez papieża Franciszka.

Poza wysłuchaniem opowiadania Ojca Dominika o doświadczeniach, radości i trudnościach w posłudze na Ukrainie, możemy także wesprzeć działalność Ojców Paulinów – jak sam podkreśla – w pierwszej kolejności modlitwą, następnie także ofiarowanym cierpieniem w ich intencji oraz nawet najdrobniejszą ofiarą materialną.