Piękna teoria pięknego umysłu

Film ,,Piękny umysł” opowiada autentyczną historię amerykańskiego naukowca, pragnącego dokonać odkrycia wielkiej teorii w dziedzinie matematyki. Mimo swojej choroby – schizofrenii – dąży uparcie do celu, nie zważając na przeciwności. Jakże wielkie jest jego zdziwienie, gdy pod koniec życia dokonane przez niego odkrycie w dziedzinie matematyki zostaje najpełniej wykorzystane w zupełnie nie interesującej go wcześniej… ekonomii.

Staramy się niejednokrotnie pomóc, wspierać i współpracować z tymi, którzy są nam bliscy, których kochamy. A sam nasz Zbawiciel przypomina nam i zaprasza nas do tego, by wszelkie nasze działanie wynikało z miłości. Pasja w pełnieniu codziennych obowiązków, wykonywaniu zawodu – jeśli będzie wypływała z miłości, przyczyni się do rozwoju dobra nie tylko ,,naszych bliskich i kochanych”, ale także wielu innych – wydawałoby się – przypadkowych ludzi.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Oto Słowo Pańskie.