Podzielna uwaga

To kobiety – ze względu na swoje ukształtowanie psycho-fizyczne mają mieć w sobie dużo bardziej rozwiniętą podzielność uwagi niż mężczyźni. Pewnie nie do tego dziś zachęca Pan Jezus, by mężczyźni stawali się kobietami bądź jak kobiety. Zachęca jednak do dostrzeżenia, że Stwórca zewnętrznej strony uczynił także wnętrze.

Życie duchowe w nas potrzebuje naszej uwagi i troski, podobnie jak to życie zewnętrzne. Tak jak do ,,zewnętrznego” przeżycia potrzebujemy pracować, zarabiać, spożywać, zadbać o swoje ciało, podobnie i o wnętrze – by nie umarło.

Nie traktujmy jednak troski o życie wewnętrzne jako osobnej ,,pracy”, dokonywanej jakoś obok, dodatkowo czy też jako kolejny obowiązek dodany do całej listy już istniejących i podejmowanych każdego dnia.

Ta troska o wnętrze dokonuje się ciągle, integralnie z troską o to, co zewnętrzne. Choćby przez dobro czynione na zewnątrz możemy spowodować ,,wzrost” dobra wewnątrz.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Pan do niego: „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste”.

Oto Słowo Pańskie.