Uwaga na trenerów personalnych…?

Do pewnej małej parafii, w której przez wiele lat nie działo się nic poza odprawianiem Mszy Świętych, przysłał biskup młodego proboszcza. Po roku osobiście postanowił odwiedzić te parafie, by zobaczyć jak radzi sobie ten kapłan. Poza rozpoczętymi pracami remontowymi tak w kościele jak i w jego otoczeniu, usłyszał na miejscu o tym, że zwiększyła się liczba ministrantów, że powstało stowarzyszenie młodzieżowe, oaza rodzin, że dużo więcej osób przynależy do żywego różańca… Biskup będąc ostrożny w tym, by przy ludziach za bardzo nie pochwalić księdza za to, co się przez ten rok zmieniło, miał powiedzieć, że Duch Święty działa mocno w tej parafii. Na co proboszcz miał krótko odpowiedzieć, że trzeba przypomnieć sobie też jak działał jeszcze nieco ponad rok wcześniej…

Z jednej strony Pan Jezus nakazuje ostrożność: Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Jednak zdajemy sobie sprawę jak ważny jest ten ,,ludzki czynnik” – odpowiednia osoba, która rozeznaje różne sytuacje w mocy Bożego Ducha i z odwagą podpowiada innym, prowadzi. Dobry pasterz to w pierwszej kolejności dobry człowiek, otwarty jednocześnie na Boże natchnienia.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: „Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”. Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”.

Oto Słowo Pańskie.