Uzależnienie i abstynencja

Od początku września co czwartek po wieczornej Mszy Świętej trwa w naszym kościele Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 20.00. W tym czasie jest także możliwość korzystania z sakramentu Pokuty i Pojednania. W pierwsze czwartki miesiąca czas Adoracji rozpoczyna się modlitwą prośby o nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej oraz za wszystkie osoby powołane do stanu duchownego z naszych rodzin, naszej parafii i miasta.

Od najbliższego czwartku – 28 listopada – w każdy ostatni czwartek miesiąca czas Adoracji rozpocznie wspólna modlitwa za osoby uzależnione.

Zdajemy sobie sprawę jak wiele osób współcześnie zmaga się z uzależnieniami. Powodów uzależnień jest dziś w świecie coraz więcej. Poza alkoholem i nikotyną wiele osób doświadcza braku kontroli nad korzystaniem z telewizji, środków multimedialnych, internetu. Zabójstwem dla budowania więzi miłości i przyjaźni jest też korzystanie z pornografii. Fizycznym zagrożeniem – szczególnie dla młodego pokolenia – niejednokrotnie staje się korzystanie z różnych środków psychoaktywnych – od narkotyków przez różne formy dopalaczy.

Walkę o siebie (jeśli czujemy się od czegoś uzależnieni) lub o innych rozpocznijmy od wspólnej modlitwy.

W czasie tej Adoracji co każdy ostatni czwartek miesiąca będzie też miała miejsce modlitwa za osoby chcące podjąć abstynencję (czy to od alkoholu, czy jakiejkolwiek innej używki, internetu, telewizji, słodyczy, itp.) na czas przez siebie określony (na kolejny miesiąc, czy też dłuższy czas). W sercu podjęta deklaracja będzie mogła znaleźć swoje potwierdzenie w zapisaniu w Księdze abstynencji swojego imienia i nazwiska oraz czasu podejmowanej abstynencji (nie potrzeba ujawniać czego dotyczy podejmowane wyrzeczenie).

Znając zapewne osoby mogące potrzebować naszej modlitwy i wsparcia dziełem abstynencji podejmijmy odważne działanie tak bardzo konkretnie – dla dobra własnego lub bliźniego, potrzebującego pomocy. Nie bójmy się też przyprowadzać do Pana Jezusa osób potrzebujących wolności od uzależnień.