W różnym wieku

Obie dojrzałe do przyjęcia życia i szczególnego działania Boga w ich życiu. Obie równie dojrzałe do spełnienia misji zleconej przez Pana Boga, a jednocześnie tak mocno oddalone od siebie pod względem przeżytych lat.

Maryja i święta Elżbieta. Młodziutka Maryja i podeszła w latach jej krewna.

Często, gęsto spotykany jest – nawet pod jednym dachem i w jednej rodzinie, tzw. konflikt pokoleń. Bo młodzi to zupełnie inni dzisiaj. Bo starsi to staroświeccy. Bo synowa tak a teściowa inaczej…

Bóg nie ma względu na osoby. Nie ma względu na wiek. Wobec każdego z nas ma swój plan i zaprasza, byśmy go realizowali w naszym życiu. Moment rozpoczęcia realizacji drogi Bożej jest momentem łaski budowania jedności z tymi, którzy w swoim życiu też tak czynią. Zrealizuj swoje powołanie.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Oto Słowo Pańskie.