Wieczny odpoczynek.

Może tak – tradycyjnie wypowiadając modlitwę za zmarłych – ciągle wyobrażamy sobie te ,,nagrodę” za trudy na ziemi? A przecież zbawienie to nie leniuchowanie. To ciągłe bycie w relacji i z Bogiem i innymi zbawionymi; ciągła współpraca, działanie, które jednak nie będzie naznaczone zmęczeniem i cierpieniem.

Część przekładów tradycyjnych Pisma Świętego ma to kontrowersyjne określenie: słudzy nieużyteczni jesteśmy. Część tłumaczy uznaje to za niewłaściwe i sygnalizuje, że powinno być to sformułowane bardziej jako: jesteśmy tylko sługami. Na moment pozostańmy jednak przy tym tradycyjnym tłumaczeniu i spójrzmy na to określenie z nieco innej strony.

Pojawia się współcześnie wiele haseł propagujących ,,wolną miłość”; bez skrępowania, bez jakichkolwiek ograniczeń. Nawet przy spowiedzi czasem pojawia się określenie – delikatnie to ujmując – że ktoś ,,uprawiał miłość”. Dochodzimy do sedna sprawy, bo w takich sytuacjach trzeba podkreślać, że uprawiać to można ogródek, pole… ale nie człowieka. Nawet ludzki język pokazuje czasem jak bardzo potrafimy spłycić to, co może być najpiękniejszego w ludzkich relacjach (osoba – osoba a nie osoba – przedmiot). Sługa nieużyteczny… nie daje się użyć. Nie da się mnie użyć, bo jestem osobą. Jeśli służę drugiemu człowiekowi to tylko dlatego, że taką podjąłem decyzję – by w swoim życiu być podobny do Jezusa, który ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi… (List do Filipian rozdział 2, wers 7).

Piękna jest modlitwa ułożona przez św. Ignacego i piękne piosenki ją wyśpiewujące. Refren brzmi: Naucz nas dawać, a nie liczyć. Walczyć, a na rany nie zważać; pracować a nie szukać spoczynku. Ofiarować się.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”

Oto Słowo Pańskie.