Wszyscy tak robią

Wielokrotnie pewnie ulegamy tej presji wielości. Bo wszyscy tak robią. A jak nie wszyscy to prawie wszyscy albo przynajmniej zdecydowana większość. Mechanizm znany z wielu reklam. Tę pastę do zębów poleca osiemdzesiąt procent dentystów. Osiemdzesiąt procent nie widzi różnicy – więc po co przepłacać… A wchodząc na płaszczyznę wiary to i wśród wierzących – szczególnie młodych – zdarza się słyszeć wypowiadane żartobliwym językiem: ,,Wolę do piekła, bo tam jest już wielu moich znajomych”.

Pytanie pewnego człowieka skierowane w dzisiejszej Ewangelii do Pana Jezusa czy tylko nieliczni będą zbawieni? Może być pytaniem płynącym z serca, które przeżywa wątpliwości. Może jest to poszukiwanie tego ,,argumentu większościowego” – zapewnienia Pana Jezusa, że ,,osiemdziesiąt procent ludzi będzie zbawionych” lub że ,,piekło będzie puste”… może jest to poszukiwanie potwierdzenia, że nie aż tak bardzo trzeba się starać, że można sobie w pewnych kwestiach zluzować, bo i tak zdecydowana większość albo i wszyscy zostaną zbawieni.

Zobaczmy, że Pan Jezus nie mówi o wszystkich ludziach. Do pytającego i innych słuchających w tym momencie jego słów zwraca się konkretnie: usiłujcie wejść… odstąpcie (…) dopuszczający się niesprawiedliwości…

Czy dziś przeżywasz wątpliwości w temacie własnego zbawienia? Na czym / kim opierasz przekonanie o tym, że będziesz zbawiony? Na sakramentach, relacji osobistej z Bogiem czy może przekonaniu, że może wszyscy będą zbawieni lub większość, i ja też jakoś się załapię…?

Słowa Ewangelii według św. Łukasza:

Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam”; lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

Oto Słowo Pańskie.