Za Ojczyznę!

W obecności delegacji i pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz zgromadzonych parafian i mieszkańców naszego miasta odprawiona była dziś o godzinie 10.00 w naszym kościele Msza Święta w intencji Ojczyzny.

We wprowadzeniu do Mszy i w czasie kazania ksiądz Proboszcz przypomniał słowa Jana Pawła II, który w Warszawie, w czasie jednej ze swoich pielgrzymek do Polski mówił o naszym Narodzie jako tym, który poszukuje swojej tożsamości.

Poruszające w mówieniu o naszej ojczyźnie przez Jana Pawła II były wówczas postawione przez papieża pytania: ,,Gdzie są twoje groby Polsko? A gdzież ich nie ma…?”

W czasie kazania przypomniane zostały także słowa Cypriana Kamila Norwida: ,,Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, z którego nikt nie może być zwolnionym”. W kontekście tych słów i w dobrze pojmowanej miłości do Ojczyzny jako do matki, patriotyzm staje się wypełnieniem czwartego Przykazania Bożego: Czcij ojca swego i matkę swoją.

Przed rozpoczęciem Mszy Świętej Liturgiczna Służba Ołtarza rozprowadzała kokardy narodowe. Zebrane przy tej okazji ofiary przeznaczone zostaną na Fundację Małych Stópek ze Szczecina. Więcej o jej działalności na stronie: www.dlazycia.info

Po Mszy Świętej zgromadzeni udali się korowodem na mogileński cmentarz oddać cześć Powstańcom Wielkopolskim.