Bierzmowanie 2020 rok

Ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski udzielił w naszym kościele sakramentu bierzmowania młodzieży parafii:

Świętego Andrzeja Boboli we Wszedniu

Świętej siostry Faustyny w Mogilnie

Świętego Jakuba Apostoła w Mogilnie

Świętego Jana Apostoła w Mogilnie

Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mogilnie.

Bierzmowanie jest po chrzcie świętym i Eucharystii kolejnym etapem wtajemniczenia chrześcijańskiego.

W sakramencie tym, za pośrednictwem ks. biskupa, zstępuje na młodzież Duch Święty, który obdarza ją swoimi darami. Dzięki tym darom upodobniają się jeszcze bardziej do Chrystusa, umacniają się w wierze i stają się zdolni mężnie bronić chrześcijańskich wartości. Na ich duszach odciska się niezniszczalne znamię przynależności do Jezusa i Jego Kościoła.

Kiedy Duch Święty zstępuje na osoby otwarte na Jego działanie, dokonuje rzeczy przekraczających ludzkie oczekiwania i wyobrażenia. Z zalęknionych i zamkniętych ludzi, czyni wolnymi i odważnymi w głoszeniu Prawdy. Tych, którzy nie potrafili publicznie wypowiedzieć słowa, uzdalnia do głoszenia Dobrej Nowiny wszystkim ludziom.

Módlmy się za młodzież, która przyjęła Bierzmowanie, by w codziennym życiu mężnie wyznawała wiarę i postępowała według jej zasad.