Cieszynka

Pojęcie znane to pewnie szczególnie kibicom piłki nożnej, którzy mają możliwość czasem oglądać wyrażenie radości przez danego piłkarza po strzelonym golu. Bywa to jakiś wyskok, czasem nawet układ choreograficzny a nawet taniec.

Dziś słyszymy w Ewangelii o człowieku, który po dokonanym przez Pana Jezusa cudzie oczyszczenia z choroby trądu dostaje nakaz pójścia do kapłanów, pokazania się im i złożenia ofiary za swe oczyszczenie. Można byłoby ten nakaz przetłumaczyć wprost jako wezwanie: chłopie. Idź i ciesz się wśród ludzi!

Kiedy po raz ostatni coś cię ucieszyło? Kiedy ostatnio ucieszyłeś się ze względu na swoją wiarę? Jak to wyrażasz w takim momencie: całujesz medalik? Mocniej ściskasz różaniec? Śpiewasz chwaląc Boga? Czy też skrycie w swoim sercu starasz zachować dla siebie? Wiara wyrażana z prostotą serca niejednokrotnie niesie ze sobą ogromną radość. Bądź z tym otwarty na ludzi i dziel z nimi te radość.

Słowa z Ewangelii według świętego Łukasza:

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: „Chcę, bądź oczyszczony”. I natychmiast trąd z niego ustąpił. A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: „Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż na ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań. On jednak usuwał się na miejsce pustynne i modlił się.

Oto Słowo Pańskie.