Co powiedzieć na końcu?

Przyszło do głowy niektórym osobom, które słabo lub po prostu niechętnie przygotowują się do spowiedzi, by uczynić pewien unik. Pojawiło się przekonanie u niektórych, że wystarczy na koniec spowiedzi powiedzieć, że się kłamało, a wtedy nie ważne jest to czy wcześniej powiedziało się o tych 20 opuszczonych Mszach a nie tylko dwóch… lub o tym, że tak naprawdę rok nie było się u spowiedzi, a nie 2 miesiące tak, jak wyznane było na początku spowiedzi. Taki mały unik… takie małe kłamstewko… zresztą… tylko kolejne do ,,kolekcji”.

Nie bądźmy obłudni. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To Jezusowe nawoływanie niech nam wskazuje drogę w świecie, który nie szuka głębi relacji z Bogiem.

Słowa Ewangelii według św. Marka:

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie”. I mówił do nich: «Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. A wy mówicie: „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie” – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie”.

Oto Słowo Pańskie.