Głosił Ewangelię ubogim… Zmarł biskup Bogdan Wojtuś.

W dniu dzisiejszym odszedł do Pana biskup Bogdan Wojtuś. Tak jak dzisiejszy patron – święty Jan Kanty, był na tym świecie 83 lata. Wymowne jest także to, że dziś w liturgii Kościoła odczytywany jest fragment Ewangelii według św. Łukasza zachęcający do gotowości na przyjście Pana: ,,Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie”.

W trudnych okolicznościach naszego kraju, całego świata ale i zdrowia Księdza Biskupa, Pan przyszedł po swojego Sługę.

W ważnych momentach życia naszej parafialnej wspólnoty mieliśmy możliwość gościć biskupa Bogdana. W ostatnich latach choćby w czasie wizytacji kanonicznej w 2012 roku, czy też udzielania sakramentu Bierzmowania (rok 2008, 2012, 2018).

Więcej na temat życia i spraw związanych z pogrzebem Księdza Biskupa można znaleźć na stronie www.archidiecezja.pl