Ważne!!! informacja dla narzeczonych

W związku z odwołaniem katechez przedmałżeńskich prosimy kursantów uczestniczących w dotychczasowych katechezach o ich kontynuację przez wysłuchanie w internecie materiałów Referatu Duszpasterstwa Rodzin na stronie:  https://narzeczeni.archidiecezja.pl

(katechezy w czasach koronawirusa).

Po wysłuchaniu i rozmowie z duszpasterzem (z zachowaniem wszelkich, wymaganych norm bezpieczeństwa) uczestnik kursu otrzyma świadectwo ukończenia kursu.